Vrtané studny Polná

Postup prací

JAK POSTUPOVAT:

- Nejdříve si zjistěte veškeré dostupné informace ohledně vrtaných studní. V případě, že mají Vaši sousedé vrtanou studnu, mohou Vás informovat o firmě, která jim studnu vrtala, zda jsou spokojeni s přístupem, provedením práce...atd.

- Poté, co si vyberete firmu, od které očekáváte vyvrtání Vaší studny, dobře si zjistěte reference, neboť studna je investicí do budoucnosti. Neřiďte se pouze tzv. cenou za metr, neboť ta bývá dost často zavádějící a krátkodobá úspora nemusí být v dlouhodobém horizontu nejlepším řešením. Studnu si nepořizujete na rok či dva, ale na desetiletí.

Studnu je možno realizovat dvěma způsoby:

- První možností je zahájit klasické stavební řízení - Stavba vrtané studny - na jehož základě se provede vrt.

- Druhou možností je postup, který se používá ve většině případů. Provede se tzv. průzkumný hydrogeologický vrt (na základě projektu a ohlášení na stavebním odboru příslušného obecního úřadu) za účelem zjištění vydatnosti zdroje podzemních vod.

- V případě kladného výsledku, tzn. že vydatnost je dostačující, je vypracována dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení, na jehož základě je možné dokončit vrt (záhlaví vrtu) jako zdroj individuálního zásobování vodou.

- Jestliže jste si vybrali firmu pro ralizaci Vaší studny, ověřte si (stačí si důkladně přečíst smlouvu o dílo), zda je firma schopna Vám dodat podklady pro stavební a vodoprávní řízení (technický projekt studny, hydrogeologický posudek, závěrečnou zprávu). U "zaručeně nejlevnějších" to nebývá samozřejmostí. A jednorázová úspora v řádech stokorun při realizaci vrtu může zákazníkovi připravit několik bezesných nocí při dodatečném zajišťování potřebné dokumentace a nulové komunikaci ze strany dotyčné firmy.

V případě, že zkontaktujete naši firmu:

- Domluvíme bezplatnou konzultaci na Vašem pozemku.

- Posoudíme možnosti příjezdu na pozemek.

- Vyhledáme optimální místo pro vrtání s ohledem na případné okolní studny, hranice pozemku atd.

- Vysvětlíme postup prací.

- Dodáme podklady pro ohlášení na obecním a stavebním úřadě.

- V případě zájmu domluvíme termín realizace.

Bližší informace na tel.: 775 164 379Doporučte nás

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Váš e-mail:
E-mail adresáta:
Vzkaz:

Copyright © studny-polna.cz 2008, Created by EKdesign.cz, Powered by Merlin CMS